Privacy - Glazenwassersbedrijf - schoonmaakbedrijf en poetsbedrijf Wilruton

Ga naar de inhoud
Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F., gevestigd aan Prinses Ireneweg 30
 
4191 XC  Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
 
Contactgegevens:
 
Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F, Prinses Ireneweg 30,
 
4191 XC, Geldermalsen 0622526111

 
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken.
 
Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
- Bedrijfsnaam
 
- Voor- en achternaam
 
- Geslacht
 
- Adresgegevens
 
- Telefoonnummer
 
- E-mailadres
 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

 
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
- Het afhandelen van uw betaling
 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
 
- Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming.

 
 
Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F.) tussen zit. Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F. gebruikt het volgende computerprogramma: InformerOnline voor de totale boekhouding. En online contact formulier van formlets.com

 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
 
 
Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

 
Delen van persoonsgegevens met derden.
 
 
Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
 
 
Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wilruton.nl.

 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 
 
Schoonmaakbedrijf Wilruton V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
 
 

Copyright Schoonmaakbedrijf Wilruton v.o.f. 1994-2019 Design by A. de Bie
Schoonmaakbedrijf Wilruton v.o.f - Prinses Ireneweg 30 - 4191 XC Geldermalsen
Terug naar de inhoud